CWT20 - KHÓA HỌC PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP

Posted on 04.07.2023 | Tag: Capacity and Governance

May 13, 2020

Bạn là sinh viên thạc sĩ? hoặc vừa tốt nghiệp xong đại học?

Bạn là cán bộ bảo tồn và muốn trau dồi kiến thức về phúc lợi động vật?

Bạn đang làm một ngành nghề khác, nhưng đang tìm cơ hội chuyển sang ngành bảo tồn?

Hãy tham gia khóa học

PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP

COMBATTING ILLEGAL WILDLIFE TRADE 2020

Khóa học CWT sẽ cung cấp cơ hội cho các bạn được học hỏi, tiếp cận và tìm giải pháp cho những thách thức của nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép sản phẩm từ hoang dã, theo hướng tích hợp và có sự liên kết từ nhiều chuyên ngành.

Nội Dung Khóa Học Gồm Hai Phần:

·         Hai tuần học lý thuyết, nội dung trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt – từ 06/07 đến 17/07

·         Bốn tuần thực hiện đề tài nghiên cứu và thuyết trình luận văn – từ 20/07 đến 20/08

Để thực hiện nghiên cứu, người học có thể chọn dự án theo đề xuất có sẵn của các tổ chức đối tác nói trên, hoặc tự thiết kế và trình bày đề tài mong muốn đến ban tổ chức để được hỗ trợ liên lạc đến các đơn vị có khả năng tiếp nhận dự án giúp người học thực hiện tại đó.

Học phí khóa học là 5,400,000 VND (năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn). Hạn chót đăng ký là hết ngày 28/06/20. WildAct và tổ chức đối tác cung cấp số lượng học bổng toàn phần giới hạn cho học viên có nhu cầu (chi phí cho tiền học + 1 phần trợ cấp tiền sinh hoạt trong 2 tuần ở Vinh). Vui lòng tải tập thông tin dưới đây để xem thêm chi tiết, cách thức đăng ký và thông tin học bổng. 

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC - Ấn Vào Đây Để Download

*Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam WildAct

wildedu@wildact-vn.org