Hội thảo STUDENT CONFERENCE ON NATURE CONSERVATION 2022 (SCNC)

Posted on 04.07.2023 | Tag: School and Community, Capacity and Governance

Diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2022 mang đến cho các nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam cơ hội gặp gỡ, truyền cảm hứng, kết nối và chia sẻ nghiên cứu của mình. Hội nghị được thiết kế riêng cho các nhà nghiên cứu bảo tồn trẻ từ các khoa sinh học, môi trường và địa lý của các trường đại học cũng như các cơ quan quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học của nhà nước và phi chính phủ.

Để làm giảm tác động lên môi trường, SCNC22 cam kết:

  • KHÔNG sử dụng đồ nhựa 1 lần;

  • Cung cấp các bữa ăn chay;

  • HẠN CHẾ tối đa in ấn, lãng phí nguồn tài nguyên. 

  • Chính vì vậy, các bạn hãy cùng chúng tôi, download và xem trực tiếp các ấn phẩm sau trên điện thoại/laptop nếu cần nhé! Hãy ấn vào nội dung bên dưới để bắt đầu download tài liệu. 

LỊCH TRÌNH HỘI THẢO

TÓM TẮT CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH & POSTERS

Chúc các bạn có một buổi tham gia hội thảo lý thú và bổ ích!!!