Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH LOÀI & SINH CẢNH

(For Vietnamese only)

Quản lý chương trình Loài và Sinh Cảnh (SHP Manager) tham gia quản lý trực tiếp và đảm bảo chất lượng đầu ra của hai dự án bảo tồn chim di cư tại khu vực Sinh Quyển Đồng Bằng Châu Thổ sông Hồng (RRDB) và dự án bảo tồn thú lớn tại Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin.

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC

(For Vietnamese only)

Quản lý Truyền thông - Nâng cao nhận thức (CAM) tham gia vào quản lý các hoạt động giáo dục và truyền thông của tổ chức nhằm đảm bảo sự hoạt động và phát triển bền vững của WildAct với sứ mệnh bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam. 

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: CÁN BỘ DỰ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ GIÁO DỤC

(For Vietnamese only)

Cán bộ dự án nâng cao nhận thức & giáo dục (ARE Officer) tham gia vào các hoạt động trực tiếp liên quan đến nâng cao nhận thức của người dân địa phương và giáo dục ý thức giới trẻ, tại các khu vực vùng đệm Vườn Quốc Gia và Khu Bảo Tồn, cũng như các thành phố lớn nhằm đảm bảo sự hoạt động và phát triển bền vững của WildAct với sứ mệnh bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam.  

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: CÁN BỘ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

(For Vietnamese only)

Cán bộ Hành chính - Nhân sự (AHR) tham gia vào các hoạt động vận hành nhằm đảm bảo sự hoạt động và phát triển bền vững của WildAct với sứ mệnh bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam. 

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC  

(For Vietnamese only)

Quản lý Truyền thông - Giáo dục (CEM) tham gia vào quản lý các hoạt động giáo dục và truyền thông của tổ chức nhằm đảm bảo sự hoạt động và phát triển bền vững của WildAct với sứ mệnh bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam. 

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: CÁN BỘ NGHIÊN CỨU THỰC ĐỊA

(For Vietnamese only)

Cán bộ nghiên cứu thực địa (FO) cần tham gia vào các hoạt động bảo tồn loài và sinh cảnh nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã và vùng rừng nguy cấp tại Việt Nam. 

Tuyển dụng

(Đã tuyển dụng)

TUYỂN DỤNG: CÁN BỘ CỘNG ĐỒNG

(For Vietnamese only)

Cán bộ Chương trình Cộng đồng (CO) tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức và thúc đẩy cộng đồng tham gia cùng WildAct bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam.

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH XỬ LÝ SỐ LIỆU

(For Vietnamese only)

WildAct là tổ chức xã hội phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên hoang dã tại Việt Nam. Hiện nay, WildAct có ba chương trình chính: i) Chương trình Nâng Cao Năng Lực Địa Phương; ii) Chương trình Trường Học & Cộng Đồng và iii) Chương trình Loài & Sinh Cảnh. Vị trí Thực Tập Sinh Xử Lý Số Liệu sẽ hỗ trợ xử lý số liệu từ các cuộc khảo sát xã hội học, khảo sát loài & sinh cảnh do các chương trình trên thực hiện một cách hiệu quả.

Tuyển dụng

(Đã tuyển dụng)

TUYỂN DỤNG: CÁN BỘ HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN 

(For Vietnamese only)

Cán bộ Hành chính - Kế toán (AAO) tham gia vào các hoạt động vận hành nhằm đảm bảo sự hoạt động và phát triển bền vững của WildAct với sứ mệnh bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam. 

Tuyển dụng

(Đã tuyển dụng)

TUYỂN DỤNG: CỘNG TÁC VIÊN TIM CỨU CHIM 

(For Vietnamese only)

Cộng Tác Viên Tim Cứu Chim sẽ tham gia vào các hoạt động khảo sát bẫy chim tại ba tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình và Nam Định để bảo vệ các loài chim di cư nguy cấp tại Việt Nam và trên thế giới. 

Tuyển dụng

(Đã tuyển dụng)

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁO DỤC (PART-TIME)

(For Vietnamese only)

Trợ lý Giáo dục (EA) (Bán thời gian) tham gia vào các hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình Trường học và Cộng đồng, Chương trình Phát triển Năng lực và Quản trị nhằm góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam.  

Tuyển dụng

(Đã tuyển dụng)

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ KẾT NỐI TÀI TRỢ

(For Vietnamese only)

Cán bộ Quan hệ Công chúng và Kết nối Tài trợ (PDO) tham gia vào các hoạt động truyền thông và gây quỹ nhằm đảm bảo sự hoạt động và phát triển bền vững của WildAct với sứ mệnh bảo tồn các loài động vật hoang dã và sinh cảnh nguy cấp tại Việt Nam. 

Tại sao làm việc với WildAct?

Tại WildAct, chúng tôi tạo nên một môi trường làm việc tận tâm, toàn diện và năng động, nơi bạn có thể tạo ra một sự khác biệt cho trái đất của chúng ta thông qua công việc của mình.

Chúng tôi đang nỗ lực, đóng góp xây dựng một hành tinh - nơi con người và thiên nhiên cùng sinh sống và phát triển. Chúng tôi rất cần những con người tài năng như bạn!

WildAct mong muốn tạo ra nhiều cơ hội cho cộng đồng phát triển và cùng đóng góp vì một tương lai bền vững. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người bằng sự tôn trọng và tin vào tính đa dạng trong đội ngũ nhân sự của chúng tôi.


Quyền lợi

Bên cạnh môi trường làm việc hội nhập và năng động, chúng tôi còn mang đến nhiều phúc lợi cho nhân viên:

  • 15 - 20 ngày nghỉ phép năm, và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

  • Làm việc 38 tiếng/tuần (6 tiếng làm việc vào thứ Sáu)

  • Làm việc tại văn phòng hoặc làm việc từ xa, linh hoạt tùy thuộc vào vị trí.

  • Thử việc với 100% lương, bảo hiểm 100% sau thử việc.

  • Mọi chi phí đi công tác được chi trả bởi Tổ chức.

  • Cơ hội phát triển năng lực chuyên môn, kĩ năng 

  • Các phúc lợi khác theo Luật Lao động

Các vị trí tuyển dụng hiện tại

Đánh giá của nhân viên

"Làm việc ở WildAct cho mình khá nhiều kỉ niệm vì cũng là lần đầu được trải nghiệm làm việc cho một tổ chức bảo tồn. Ấn tượng nhất chắc là những ngày được ngồi họp cùng bạn cán bộ thực địa, nghe bạn ấy và mọi người kể cho nghe những câu chuyện về chim di trú. Nói chung, mình thấy làm bảo tồn không hề dễ, nhưng mà mình tin rằng chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc thì không có việc gì khó. Đừng ngần ngại nếu bạn thực sự muốn đóng góp cho công tác bảo tồn. WildAct là nơi giúp bạn bắt đầu.”

Lê Ngọc Linh
Cán bộ dự án FilmFest

"WildAct đã cho tôi nhiều cơ hội để tạo ra những tác động thực sự trong việc việc bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam. Tôi tin rằng "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới". Tôi thì không thể cứu thế giới, nhưng nếu giúp nhiều học sinh, bạn trẻ thay đổi nhận thức, hành động thì tôi tin rằng sẽ có nhiều ĐVHD hơn nữa được cứu và trở về nơi hoang dã. ”

Nguyễn Thanh Nga
Điều phối chương trình Trường học và Cộng đồng