CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LỰC VÀ QUẢN TRỊ

TẠI SAO CẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ QUẢN TRỊ TRONG NGÀNH BẢO TỒN

Thiếu năng lực và bất bình đẳng giới trong ngành bảo tồn là những vấn đề đang tồn tại ở Việt Nam khi phần lớn các vị trí cấp cao trong các tổ chức bảo tồn ở Việt Nam hầu hết là nam giới, chuyên gia nước ngoài hoặc người Việt được đào tạo ở nước ngoài.

Nhận thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề, WildAct triển khai các chương trình đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực cho cán bộ người Việt, tạo môi trường làm việc an toàn và bình đẳng trong ngành bảo tồn tại Việt Nam. Chúng tôi kết hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện các khoá đào tạo ngắn hạn và khoá học Thạc sĩ về bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam, thực hiện các chương trình nâng cao năng lực, quản trị và phổ biến chính sách về môi trường làm việc an toàn cho các tổ chức bảo tồn, cộng đồng và chính quyền địa phương tại các khu vực cần bảo vệ đa dạng sinh học.

Chúng tôi tin rằng, bằng cách phát triển năng lực thông qua con người, các nỗ lực chống buôn bán ĐVHD được tăng cường, hiệu quả trong công tác bảo tồn được tăng lên, giúp giảm tác động và áp lực đối với đa dạng sinh học tại địa phương, trong khu vực và trên thế giới.


CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Nâng cao năng lực bảo tồn

Tạo ra một thế hệ mới của Việt Nam hành động vì bảo tồn động vật hoang dã

Dự án nhằm tạo động lực và thúc đẩy sự tham gia của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia trong việc bảo tồn và quản lý ĐVHD

CÁC THÀNH TỰU

0
khóa học ngắn hạn được triển khai
0
học viên người Việt Nam đã tốt nghiệp
0
bộ giáo trình đầy đủ về CWT và CAW
0+
nghiên cứu được thực hiện và phát triển
0+
đơn vị bảo tồn tham gia giảng dạy và hỗ trợ thực tập

Tăng cường bình đẳng giới trong ngành bảo tồn

Phụ nữ và nam giới bình đẳng tham gia công tác bảo tồn ĐVHD an toàn và hiệu quả

Dự án mang lại lợi ích cho cả nhân viên nam và nữ của các tổ chức phi chính phủ (địa phương và quốc tế), các vườn quốc gia (VQG) và khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) cũng như các học viên được đào tạo bởi WildAct và những người trẻ có mong muốn làm việc trong ngành bảo tồn.

KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

0+
nhà bảo tồn tham gia dự án
0
hội thảo và tập huấn được thực hiện
0
địa chỉ tin cậy được thiết lập
0
đơn vị tham gia và tổ chức tập huấn
0
số tay hướng dẫn về chính sách an toàn nơi làm việc được xây dựng và phát hành