Chính sách và báo cáo

Chúng tôi đưa ra các chính sách làm việc nhằm đảm bảo các nhân viên có sự cam kết trong việc quản trị và minh bạch để cùng làm việc và đạt được sứ mệnh của tổ chức

Chính sách

Chính sách an toàn nơi làm việc

Download

Báo cáo

Báo cáo hàng năm (bao gồm Báo cáo tài chính)

Báo cáo hoạt động hai năm 2021 - 2022

Download
Báo cáo hoạt động hai năm 2019 - 2020

Download
Báo cáo hoạt động hai năm 2016 - 2018

Download
Báo cáo hoạt động năm 2013- 2014

Download

Báo cáo kĩ thuật

Săn bắt chim bất hợp pháp tại khu vực lưu trữ sinh quyển đồng bằng châu thổ sông Hồng

Download
Phân tích về một số các vụ việc liên quan đến sừng tê giác tại Việt Nam

Download
Facebook trong mối liên hệ với giới buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam

Download
Hy vọng nào cho động vật hoang dã?

Download
Giải mã thần thoại: Bảo vệ Tê giác và con người

Download

Báo cáo hoạt động

Báo cáo triển lãm nâng cao nhận thức về bảo tồn tê giác tại Việt Nam

Download
Chương trình Thư viện Hoang dã tại Dương Liễu, Hà Nội

Download
Tình trạng Quấy rối Tình dục trong ngành bảo tồn tại Việt Nam

Download