CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỢP TÁC TRONG BẢO TỒN

Trái đất vẫn đang hàng ngày đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên và con người, bất chấp những thay đổi tích cực đã đạt được thông qua các nỗ lực bảo tồn. Việc giải quyết những thách thức bảo tồn nói chung đòi hỏi nhiều thời gian, chuyên môn, và nguồn lực; mà không một tổ chức hoặc cá nhân đơn lẻ nào có thể đáp ứng được. Để tạo được tác động lâu dài trong bảo tồn, các tổ chức phi chính phủ địa phương như WildAct cần có sự đóng góp, hỗ trợ và hợp tác giữa các ban ngành và lĩnh vực khác nhau - từ cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương đến khối doanh nghiệp, đơn vị báo chí - truyền thông, và những cá nhân. Hoạt động hợp tác liên ngành thúc đẩy việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, và nguồn lực. Từ đó, tạo ra nhiều tác động tích cực hơn cho bảo tồn và góp phần đạt được sứ mệnh của WildAct cũng như các đối tác.

CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC TRONG BẢO TỒN

Hợp tác trong bảo tồn có thể thực hiện dưới nhiều phương diện liên quan đến kỹ thuật và tài chính. Ví dụ như, sự hợp tác giữa các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm phát triển, thực hiện, và đánh giá các giải pháp bảo tồn. Hoặc, sự hỗ trợ trong việc nâng cao năng lực và phát triển tổ chức. Bên cạnh đó, các tổ chức cũng có thể hợp tác thông qua việc cung cấp nguồn tài trợ ngân sách để tổ chức đối tác thực hiện các đề xuất dự án của họ. Ngoài ra, việc các cá nhân tài trợ, đóng góp tiền mặt và hiện vật hỗ trợ hoạt động của các tổ chức bảo tồn cũng được coi là một hình thức hợp tác trong bảo tồn. WildAct trân trọng và đánh giá cao mọi sự đóng góp và hỗ trợ của các cá nhân và đối tác. 

WildAct chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với các cá nhân và tổ chức từ nhiều ban ngành và lĩnh vực, nhằm đạt được mục tiêu chung về Phát triển bền vững, cũng như sứ mệnh bảo tồn động vật hoang dã của WildAct.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA WILDACT VÀ ĐỐI TÁC

1. Hợp tác giữa các tổ chức bảo tồn

Với mục tiêu tạo ra các tác động toàn diện và lâu dài trong bảo tồn, WildAct sử dụng “Phương pháp tiếp cận có sự tham gia” trong việc thiết kế và triển khai các chương trình hoạt động. Chiến lược này nhằm thu hút nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam. Tùy từng chương trình, các cá nhân và đơn vị tham gia với vai trò quan trọng như tập huấn viên, khách mời, đồng tổ chức, học viên, và người tham gia. WildAct trân trọng cám ơn sự tham gia, hỗ trợ, và hợp tác của các cá nhân và đơn vị đối tác, đã góp phần tạo nên thành công cho chương trình hoạt động của WildAct nói riêng, và những giá trị tích cực cho các tổ chức và hoạt động bảo tồn tại Việt Nam nói chung. Hiện tại, WildAct đang tìm kiếm đối tác nhằm tiếp tục triển khai và nhân rộng chương trình Phát triển năng lực và Tăng cường bình đẳng giới trong bảo tồn.

2. Hợp tác với khối doanh nghiệp để thúc đẩy công tác bảo tồn

Việt Nam có 20 VQG và 14 khu bảo tồn thiên nhiên. Những khu vực này liền kề với các cộng đồng nghèo khó mà sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên rừng (động vật hoang dã, lâm sản từ gỗ, lâm sản ngoài gỗ và dược liệu). Những cộng đồng này có mối quan hệ mật thiết với rừng qua nhiều thế hệ. Hơn ai hết, họ hiểu rằng rừng có vai trò quan trọng đối với cuộc sống và họ cần phải bảo vệ.

3. Gây quỹ thực hiện các hoạt động bảo tồn thực tiễn

Chúng ta đang sống trong thời đại khủng hoảng sinh thái về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy thoái đa dạng sinh học, suy giảm và tuyệt chủng các loài động thực vật hoang dã. WildAct trân trọng cảm ơn các bạn, những người tôn trọng và yêu thiên nhiên, đã hỗ trợ WildAct để góp phần làm dịu bớt cuộc khủng hoảng sinh thái này trong hơn 9 năm qua. Các khoản đóng góp và tài trợ từ các cá nhân, tổ chức, và các quỹ đã và đang hỗ trợ WildAct thiết kế và triển khai các hoạt động bảo tồn thực tiễn tại các sinh cảnh sống quan trọng của các loài động vật hoang dã, cũng như các điểm nóng về buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Phần lớn nguồn quỹ hoạt động của WildAct đến từ các quỹ tài trợ nước ngoài. Đây là những “nguồn quỹ bị hạn chế”, hiện chiếm đến 90% nguồn thu của WildAct. Nguồn quỹ này có những giới hạn riêng, và chỉ được sử dụng cho một số hoạt động nhất định theo yêu cầu của đơn vị tài trợ.

4. Xây dựng quan hệ đối tác liên ngành lâu dài

Quan hệ đối tác liên ngành đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các khủng hoảng sinh thái, hướng đến một môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. WildAct luôn chú trọng tìm kiếm và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài về mặt tài chính, kỹ thuật, các sản phẩm và dịch vụ trách nhiệm xã hội, các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm và muốn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với WildAct, vui lòng liên hệ Tiến sĩ Trang Nguyễn, Giám đốc và Sáng lập của WildAct, tại email: trang.nguyen@wildact-vn.org.

5. Những chương trình, hoạt động hợp tác khác của WildAct

Phần lớn hoạt động bảo tồn của WildAct được thực hiện trong những khu sinh cảnh quan trọng của các loài động vật hoang dã quý hiếm. WidAct phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương để lên kế hoạch, thực hiện, và đánh giá dự án. Những đối tác này hỗ trợ WildAct các thủ tục giấy tờ, kết nối WildAct với cộng đồng và chính quyền địa phương, đồng thời hỗ trợ chuyên môn và nguồn lực cho WildAct.

Các đối tác địa phương hiện tại của WildAct bao gồm: VQG Chư Yang Sin và VQG Yok Don, tỉnh Đăk Lăk; Uỷ ban Nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Bình; VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An; Chi cục Kiểm lâm và Sở Giáo dục - Đào tạo, tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, WildAct cũng nhận được nhiều hỗ trợ từ đơn vị chủ quản - Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Hai đơn vị đang thảo luận các sáng kiến nhằm hỗ trợ công việc và phúc lợi của các kiểm lâm và cán bộ làm việc tại các khu bảo tồn ở Việt Nam.

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI

Bạn có thể hợp tác với chúng tôi bằng nhiều cách và góp phần tạo nên một môi trường sống hài hòa cho con người và thiên nhiên.