Lịch sử và tính pháp lý

Lịch sử

Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích ban đầu là khuyến khích giới trẻ Việt Nam tham gia hoạt động bảo tồn động vật hoang dã vào năm 2012. Tổ chức hoạt động dưới dạng tự cấp vốn cho đến năm 2015, WildAct được cấp phép hoạt động là một tổ chức phi lợi nhuận/ phi chính phủ trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên.

Tình trạng pháp lý

Trung tâm Hành động vì Động vật hoang dã Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-VNPPA ngày 6/6/2015 của Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.

Trung tâm đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ số A-1357, ngày 18/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.