Gây quỹ thực hiện các hoạt động bảo tồn thực tiễn

Chúng ta đang sống trong thời đại khủng hoảng sinh thái về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy thoái đa dạng sinh học, suy giảm và tuyệt chủng các loài động thực vật hoang dã. WildAct trân trọng cảm ơn các bạn, những người tôn trọng và yêu thiên nhiên, đã hỗ trợ WildAct để góp phần làm dịu bớt cuộc khủng hoảng sinh thái này trong hơn 9 năm qua. Các khoản đóng góp và tài trợ từ các cá nhân, tổ chức, và các quỹ đã và đang hỗ trợ WildAct thiết kế và triển khai các hoạt động bảo tồn thực tiễn tại các sinh cảnh sống quan trọng của các loài động vật hoang dã, cũng như các điểm nóng về buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Chi phí dành cho các hoạt động bảo tồn của WildAct trong hai năm 2019-2020
Các nguồn quỹ thu được của WildAct trong hai năm 2019-2020

Phần lớn nguồn quỹ hoạt động của WildAct đến từ các quỹ tài trợ nước ngoài. Đây là những “nguồn quỹ bị hạn chế”, hiện chiếm đến 90% nguồn thu của WildAct. Nguồn quỹ này có những giới hạn riêng, và chỉ được sử dụng cho một số hoạt động nhất định theo yêu cầu của đơn vị tài trợ.

“Nguồn quỹ không hạn chế” (nguồn quỹ không bị giới hạn ở một hoạt động nào đó, và Tổ chức có thể phân bổ quỹ này theo thứ tự ưu tiên các hoạt động cần được triển khai trước) của WildAct hiện chỉ chiếm ít hơn 10% tổng nguồn thu, hầu hết đến từ đóng góp của các cá nhân và doanh nghiệp. Các cá nhân và đơn vị có thể đóng góp trực tiếp vào tài khoản PayPal hoặc ngân hàng Việt Nam của chúng tôi. Đóng góp của bạn có vai trò quan trọng, giúp WildAct triển khai các hoạt động cần được ưu tiên trước nhằm mang đến nhiều tác động tích cực cho các loài động vật hoang dã, các sinh cảnh sống quan trọng, các cộng đồng địa phương sống phụ thuộc vào rừng, và thế hệ tương lai.

WildAct đang xây dựng và cập nhật hệ thống lưu trữ danh sách các cá nhân đóng góp cho WildAct trong thời gian qua và sẽ sớm đẳng tải lên trang web của chúng tôi.

Gây quỹ cho chúng tôi

Nhằm tăng “nguồn quỹ không hạn chế” để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn loài, sinh cảnh, và cộng đồng địa phương nằm ngoài phạm vi trong đề xuất dự án gây quỹ, WildAct kêu gọi mọi người tham gia vào chương trình “Gây quỹ cho chúng tôi”. Các cá nhân, đơn vị, tổ chức có thể thực hiện các sự kiện gây quỹ, sau đó chuyển số tiền gây được đến WildAct để WildAct thực hiện các hoạt động bảo tồn. Đến nay, chương trình đã nhận được sự tham gia tích cực từ các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận và hội nhóm thanh niên như nhóm “ Protect our Planet” và nhóm “Green Hearts”. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cá nhân thông qua nhiều hình thức gây quỹ khác nhau như: bán tác phẩm nghệ thuật, bán sách, bán thực phẩm, tổ chức tiệc sinh nhật, v.v