Chương trình Tập huấn đặc biệt dành riêng cho các Nhà bảo tồn Nữ trẻ tuổi 2023

13/10/2023 Hà Nội

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Tập huấn “Nâng cao năng lực cho các nhà nữ bảo tồn trẻ 2023” thuộc khuôn khổ dự án “Thúc đẩy phụ nữ tham gia hoạt động bảo tồn 2023 -2024” được Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã Việt Nam (WildAct) thực hiện.