Khoá học Phòng chống Buôn bán Động vật Hoang dã - CWT 2024

(for Vietnamese only)

06/02/2024 Hà Nội

THÔNG TIN SỰ KIỆN

(For Vietnamese only)

Để cung cấp kiến thức về các chủ đề Buôn bán ĐVHD trái phép tại Việt Nam (CWT) cũng như nâng cao năng lực và tạo dựng cơ hội cho những người trẻ tuổi tham gia công tác bảo tồn thiên nhiên, Trung Tâm Hành Động Vì Động Vật Hoang Dã Việt Nam (WildAct) hợp tác cùng Viện Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (CRES –VNU) cung cấp khoá học ngắn hạn về Phòng Chống Buôn Bán ĐVHD Trái Phép 2024.

  • Thời gian: Tháng 5/2024 

  • Địa điểm: Viện Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (CRES - VNU) và Vườn Quốc gia Cúc Phương

Sau đó, học viên có thời gian thực tập tối thiểu 4 tuần tại các tổ chức bảo tồn và nộp lại báo cáo thực tập trước tháng 6/2024 để được chứng nhận hoàn thành khoá học.

Đối tượng tham gia:

  • Những nhà bảo tồn trẻ, dưới 5 năm kinh nghiệm đang công tác tại Việt Nam mong muốn trau dồi kiến thức, chuyên môn về chủ đề khoá học;

  • Người đang đi làm trong bất cứ ngành nghề nào có mong muốn tìm hiểu thêm về bảo tồn ĐVHD; 

  • Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc học viên đang học sau đại học với bất kỳ chuyên ngành nào như sinh học, pháp luật, kinh tế, giáo dục, truyền thông,... có mối quan tâm đặc biệt đến các chủ đề của khoá học.

HẠN ỨNG TUYỂN: Vào 23:59, ngày 31 tháng 03 năm 2024. 

ĐƠN ỨNG TUYỂN MUỘN SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI BROCHURE CWT 2024:

Mọi thông tin thắc mắc về khoá học, vui lòng email liên hệ về Huong.pham@wildact-vn.org hoặc gọi điện trực tiếp qua SĐT: +84 (0) 33 450 9868.

NHÌN LẠI KHOẢNG KHẮC CWT 2023