Sự kiện: Khóa học Phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép (CWT) tại Việt Nam

19/05/2023 Hà Nội & Ninh Bình

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Việc buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã là mối đe dọa đối với sự sống còn của nhiều loài động vật, bao gồm cả con người. Nhằm nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho các bạn trẻ tham gia bảo tồn thiên nhiên, chúng tôi đã tổ chức khóa học ngắn hạn Phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép (CWT) từ năm 2019 đến nay.

Để biết thêm thông tin về CWT, vui lòng liên hệ WildAct tại info@wildact-vn.org hoặc gọi (84)- 033 450 9868.

Tổng kết Khóa học Phòng chống buôn bán Động vật hoang dã 2023