Chúc mừng Trang Nguyễn giành giải quốc tế Quỹ công chúa Girona

Posted on 04.07.2023 | Tag: Partnership and Development

Trang Nguyễn - người sáng lập & giám đốc của WildAct được trao Giải thưởng Quốc tế FPdGi cho “những hoạt động dũng cảm và truyền cảm hứng trong việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã tại Việt Nam và một số khu vực khác trên thế giới”, bao gồm: cam kết đấu tranh chống buôn bán bất hợp pháp các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng; bảo vệ hệ sinh thái quan trọng đối với đa dạng sinh học và khả năng phục hồi khí hậu; sự hợp tác của Trang trong việc giải quyết nạn quấy rối tình dục trong ngành bảo tồn và sự tham gia vào giáo dục và nâng cao nhận thức về môi trường, cả ở Việt Nam và quốc tế.

Trang được trao giải thưởng bởi Leonor - Công nương Girona, cha là Vua Felipe VI, mẹ là Hoàng hậu Letizia và em gái là Công chúa Sofia.