Gần 200 bẫy thú các loại đã được vô hiệu hóa và 03 cá thể hoang dã đã được Tổ Cộng đồng Tuần tra Bảo vệ rừng CCT giải cứu thành công.

Trong 3 tháng quý 1/2024 vừa qua, đội CCT kết hợp cùng Lực lượng Kiểm lâm VQG Chư Yang Sin liên tiếp thành công giải cứu các cá thể động vật hoang dã tại đây, tổng cộng: 02 cá thể khỉ và 01 cá thể lợn rừng. Bên cạnh đó, trên tổng số khoảng 130km diện tích rừng đã được khảo sát, đội CCT cùng các cán bộ Kiểm lâm rừng Chư Yang Sin đã phát hiện, tháo dỡ và tịch thu tổng số: 194 bẫy dây cáp to - nhỏ và hơn 10 lán trại được tháo dỡ.

Đặc biệt, trong quá trình tuần tra đội CCT đã phát hiện được nhiều dấu vết động vật tại các khu vực khảo sát với địa hình đồi núi cao. Thế nhưng cùng với đó là mối lo ngại về cách thức đặt bẫy thú tinh vi bởi những “kẻ phá rừng thầm lặng” lắp đặt tạo thành đường dông khắp những vùng sinh sống các loại động vật tại đây.

Các thành viên CCT thảo luận kế hoạch tuần tra

Trong thời gian tới, đội CCT sẽ tiếp tục ra sức phối hợp cùng với lực lượng Kiểm Lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại VQG Chư Yang Sin để cùng bạn bảo vệ gần 60,000  ha rừng, góp phần hấp thụ gần 60 triệu tấn CO2 và bảo vệ môi trường sống của con người và các loài động vật hoang dã tại đây.