HƯỚNG TỚI MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG BẠO LỰC GIỚI

Posted on 04.07.2023 | Tag: Capacity and Governance

Bài giới thiệu về chương trình Phát triển quyền phụ nữ trong ngành bảo tồn của WildAct

Bất bình đẳng giới và suy thoái môi trường là hai trong số những thách thức cấp bách nhất mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay, song, hai vấn đề này không thường không  được liên kết với nhau. Một báo cáo đầu năm nay của IUCN nhấn mạnh tính phổ biến của bất bình đẳng giới trong công tác bảo tồn và cho thấy bạo lực trên cơ sở giới (BLG), một thuật ngữ chỉ chung bất kỳ hành động gây hại nào liên quan đối với một người sẽ dựa trên sự khác biệt về giới tính, là một vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực của chúng ta. Thuật ngữ này có mức độ bao trùm rất rộng, nhưng hình thức dễ nhận biết nhất của BLG có lẽ là quấy rối tình dục.

Liên kết giữa bảo tồn đa dạng sinh học và BLG rất phức tạp. Ví dụ, nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhân sự, và vì vậy có thể làm sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của tổ chức. Đồng thời, các hành động bảo vệ môi trường và bảo tồn động thực vật hoang dã có thể vô tình khiếnlàm sự bất bình đẳng giới và BLG trong cộng đồng địa phương trở nên tệ hơn.

ôi là Ngọc, cố vấn chuyên ngành cho chương trình Phát Triển Quyền Phụ Nữ Trong Bảo Tồn của tổ chức WildAct. Chuyên ngành học của tôi là về nghệ thuật và văn hóa, và đối với tôi, điểm khác biệt lớn nhất giữa các lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên là ở các lĩnh vực tự nhiên có nhiều nam giới làm việc hơn, và "nơi làm việc" thường là ở các vùng sâu vùng xa. Cả hai yếu tố này có thể khiến cho phụ nữ trở nên dễ trở thành đối tượng với BLG hơn. Văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề từ Nho giáo, cũng tạo nên những vai trò giới khiến cho việc quấy rối tình dục trở nên khả thi hơn. Trong nhiều thế kỷ, xã hội coi phụ nữ là phái yếu, và yêu cầu họ phải phải tuân thủ và phụ thuộc vào đàn ông. Những chuẩn mực truyền thống về giới và văn hóa tập thể của người Việt Nam, bao gồm coi trọng sự thuận hòa, cùng với sự thiếu nhận thức về các vấn đề giới và thiếu tôn trọng quyền của phụ nữ khiến phụ nữ không dám lên tiếng khi họ bị quấy rối tình dục dưới bất kể hình thức nào.

Các chính sách hiện tại, chính thức lẫn không chính thức, ở nơi làm việc thường bỏ qua các vấn đề này và chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu thái độ hoặc hành vi xung quanh chủ đề BLG trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Nhận thức được điều này, và trong nỗ lực để giải quyết BLG tại nơi làm việc trong ngành, WildAct thực hiện Chương Trình Phát Triển Quyền Phụ Nữ trong Bảo Tồn, nhằm mục đích làm cho công việc bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường trở nên an toàn, toàn diện hơn và hiệu quả hơn. Để có cơ sở cho chương trình đặc biệt này, chúng tôi sẽ thực hiện một khảo sát về hình thức BLG phổ biến nhất trong lĩnh vực nói trên vào đầu tháng 7 để đưa ra cái nhìn sâu sắc về hiện trạng của vấn đề này.

Với nghiên cứu này làm nền tảng cùng sự hợp tác với các đồng nghiệp làm việc trong ngành bảo tồn trên khắp đất nước Việt Nam, WildAct sẽ:

- Nâng cao nhận thức về các vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc thông qua một loạt các hội thảo cho cả nam và nữ làm việc trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam với sự tư vấn tham khảo từ chuyên gia về BLG.

- Phát triển và củng cố các công cụ để bảo vệ các cán bộ khỏi BLG bằng cách nghiên cứu các chính sách của tổ chức liên quan đến vấn đề này, bao gồm định nghĩa của các thuật ngữ liên quan. Các chính sách này cũng bao gồm quy trình thông báo và phản ứng với các trường hợp xâm hại tình dục, xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử và hệ thống báo cáo chung giữa các bên liên quan nhằm thu thập các báo cáo vụ việc và hỗ trợ.

- Thiết lập Mạng lưới bảo tồn phụ nữ tại Việt Nam, nơi các chuyên gia bảo tồn của Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm, và hỗ trợ và tư vấn cho nhau.

Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật thông tin về chương trình nhé! 

Liên hệ với chúng tôi tại: info@wildact-vn.org nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình này.

Hiện nay, chương trình này được tài trợ bởi The Alongside Wildlife Foundation, J.van Walraven Fund and USAID.

Cập nhật hoạt động:

Báo cáo “TÌNH TRẠNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRONG NGÀNH BẢO TỒN Ở VIỆT NAM”

HỘI THẢO “BẠO LỰC GIỚI TRONG NGÀNH BẢO TỒN”

HỘI THẢO: BẠO LỰC GIỚI TRONG NGÀNH BẢO TỒN - TỪ GÓC ĐỘ QUẢN LÝ