Những Kỹ Năng Cần Thiết Trong Quá Trình Tiếp Nhận, Báo Cáo Các Ca Quấy Rối Tình Dục

Posted on 04.07.2023 | Tag: Capacity and Governance, Expert views

Tiếp nối chương trình tập huấn “Những Kỹ Năng Cần Thiết Trong Quá Trình Tiếp Nhận, Báo Cáo Các Ca Quấy Rối Tình Dục”, buổi tập huấn với sự tham gia của 31 nhân sự được phân công làm đầu mối, thực hiện chức năng “Địa chỉ an toàn” tại cơ quan trong ngành bảo tồn đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Sau buổi tập huấn, đội ngũ “địa chỉ tin cậy” đã được phổ biến về các nguyên tắc cơ bản trong tư vấn khâu tiếp nhận ban đầu và có thể thực hiện được quy trình hỗ trợ những trường hợp bị quấy rối tình dục. Đồng thời, có khả năng xác minh thông tin, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi tích cực, ghi chép, báo cáo và nguyên tắc bảo mật thông tin.

Bạn hãy xem những con số biết nói phía dưới trong tấm inforgraphic của chúng tôi nhé!