TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGẮN HẠN: PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Posted on 04.07.2023 | Tag: Species and Habitat

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam- WildAct hợp tác cùng Viện Công nghệ Hóa, Sinh và Môi trường – Đại học Vinh trân trọng thông báo tuyển sinh cho khóa học thạc sĩ ngắn hạn: Phúc Lợi Động Vật Hoang Dã. 

Khóa học sẽ diễn ra từ 05/08 đến 16/08 trong năm 2019, tại Đại học Vinh, thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu là đào tạo người học cách tiếp cận và tìm giải pháp cho những thách thức của nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép sản phẩm từ hoang dã, theo hướng tích hợp và có sự liên kết từ nhiều chuyên ngành.

Khóa học dành cho đối tượng: sinh viên bậc Cao học tại các trường Đại học ở Việt Nam với chuyên ngành liên quan (sinh học, quản lý đa dạng sinh học, pháp luật và pháp lý, kinh tế…); và người đã đi làm trong lĩnh vực bất kỳ, nhưng quan tâm đến công tác bảo tồn hoang dã và cam kết chống lại nạn buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã.

Nội dung khóa học gồm hai phần:

·         Hai tuần học lý thuyết, nội dung trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt – từ 05/08 đến 16/08

·         Bốn tuần thực hiện đề tài nghiên cứu và thuyết trình luận văn – từ 17/08 đến 15/09

Để thực hiện nghiên cứu, người học có thể chọn dự án theo đề xuất có sẵn của các tổ chức đối tác nói trên, hoặc tự thiết kế và trình bày đề tài mong muốn đến ban tổ chức để được hỗ trợ liên lạc đến các đơn vị có khả năng tiếp nhận dự án giúp người học thực hiện tại đó.

Học phí khóa học là 5,400,000 VND (năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn). Hạn chót đăng ký là hết ngày 20/07/19. WildAct và tổ chức đối tác cung cấp số lượng học bổng toàn phần giới hạn cho học viên có nhu cầu. Vui lòng tải tập thông tin dưới đây để xem thêm chi tiết, cách thức đăng ký và thông tin học bổng. 

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT - THÔNG TIN KHÓA HỌC

*Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã Việt Nam WildAct

wildedu@wildact-vn.org