Những chương trình, hoạt động hợp tác khác của WildAct

Những chương trình, hoạt động hợp tác khác của WildAct

Các đối tác địa phương hiện tại của WildAct bao gồm: VQG Chư Yang Sin và VQG Yok Don, tỉnh Đăk Lăk; Uỷ ban Nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Bình; VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An; Chi cục Kiểm lâm và Sở Giáo dục - Đào tạo, tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, WildAct cũng nhận được nhiều hỗ trợ từ đơn vị chủ quản - Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Hai đơn vị đang thảo luận các sáng kiến nhằm hỗ trợ công việc và phúc lợi của các kiểm lâm và cán bộ làm việc tại các khu bảo tồn ở Việt Nam.

Hợp tác với Hiệp hội Sinh học Nhiệt đới

Hiệp hội Sinh học Nhiệt đới (TBA) là tổ chức hàng đầu về đào tạo, nâng cao năng lực trong lĩnh vực bảo tồn. WildAct vinh dự là một trong sáu đối tác khu vực của dự án “Tăng cường năng lực bảo tồn khu vực Indo-Burma”. Chương trình do Hiệp hội Sinh học Nhiệt đới phát triển, được tài trợ bởi Quỹ Đối tác về các Hệ sinh thái trọng yếu (CEPF), và được thực hiện từ 2023 đến 2024. Chương trình cung cấp các công cụ và kỹ năng cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả và tác động bảo tồn lâu dài của các tổ chức xã hội (CSOs) và phi chính phủ (NGOs) địa phương tại các điểm nóng đa dạng sinh học khu vực Indo-Burma.

Chương trình kết hợp 3 hình thức: hợp phần trực tuyến trên nền tảng tập huấn của TBA, hợp phần trực tiếp tại Việt Nam, và chuỗi hoạt động cố vấn sau khi chương trình kết thúc. Nội dung tập huấn gồm: Phát triển dự án và gây quỹ, Truyền thông, Phát triển chiến lược và Quản trị tổ chức. WildAct là đơn vị đồng tổ chức hợp phần Truyền thông tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2023.

Sáu đối tác vùng của chương trình gồm có: Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã - WildAct, Hiệp hội Sông ngòi Thái Lan, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học Myanmar, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Lào, Tổ chức NatureLife Campuchia, và Ủy ban Hành động vì các loài Châu Á (ASAP).

Hợp tác với Mạng lưới Nhà hoạt động Sinh thái về Quản trị và Thực thi pháp luật (EAGLE)

WildAct và Mạng lưới EAGLE tại châu Phi phối hợp thực hiện dự án “Tăng cường thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp giữa Châu Phi và Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Future For Nature Family. Trong dự án này, WildAct và Mạng lưới EAGLE phát triển mối quan hệ đối tác dài hạn để đào tạo các nhà điều tra tội phạm về động thực vật hoang dã ở châu Á. Sau khi được tập huấn, điều tra viên sẽ đến các quốc gia châu Phi – nơi Mạng lưới EAGLE hoạt động, để hỗ trợ điều tra tại hiện trường khi được yêu cầu. Sự hợp tác này có vai trò quan trọng đối với công tác thực thi pháp luật của Việt Nam và các nước Châu Phi trong việc ngăn chặn, chấm dứt nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã.

Dự án thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài về công tác điều tra tội phạm liên quan đến động thực vật hoang dã giữa Việt Nam và Châu Phi, góp phần nâng cao năng lực cho điều tra viên Việt Nam và Châu Á, tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật và tỷ lệ bắt giữ tại các quốc gia châu Phi – nơi Mạng lưới EAGLE hoạt động.

Do tính chất nhạy cảm liên quan đến hoạt động điều tra ngầm, WildAct sẽ không cung cấp các thông tin chi tiết mang tính định danh của dự án như phương pháp điều tra, thời gian, địa điểm, người thực hiện… trên website.

Hợp tác với chúng tôi

Cùng nhau bảo tồn thế giới hoang dã

Bạn có thể hợp tác với chúng tôi theo nhiều cách và góp phần xây dựng một môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.