Đội bảo tồn cộng đồng ở Tuyên Hoá

Việt Nam là nơi tập trung nhiều loài động vật nguy cấp trên toàn cầu. Loài Voọc Hà Tĩnh lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2012 tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, chỉ với 10 cá thể sống tại vùng núi đá vôi thuộc 4 xã Thạch Hóa, Đồng Hóa, Thuận Hóa và Sơn Hóa. Với quan điểm bảo tồn của WildAct, chúng tôi cho rằng việc trao quyền cho cộng đồng địa phương có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ các loài ĐVHD và môi trường sống của chúng về lâu dài. Các hoạt động bảo tồn cần phải được thực hiện ngay tại khu vực này, khi tình trạng săn bắt đang diễn ra liên tục nhưng chưa nhận được sự quan tâm và đầu tư từ các cơ quan bảo tồn bởi khu vực này không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên.

Đội bảo tồn cộng đồng ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Đội Cộng đồng bảo tồn đã được thành lập với sự kết hợp của nhóm bảo tồn thiên nhiên, hạt kiểm lâm địa phương và chính quyền 4 xã với hoạt động bảo vệ các loài linh trưởng. Tuy nhiên đội đang hoạt động trên cơ sở tự nguyện mà không có thù lao hay kinh phí hỗ trợ. WildAct đang kêu gọi tài trợ, hỗ trợ bán các sản phẩm địa phương và kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng để hỗ trợ Đội Cộng đồng bảo tồn mua các công cụ tuần rừng, đào tạo nâng cao kĩ năng, hỗ trợ một phần thu nhập và bảo hiểm y tế cho các thành viên của đội.

Hiện nay, loài Voọc Hà Tĩnh đang được quản lý rất hiệu quả theo mô hình cộng đồng bảo tồn. Số lượng Voọc Hà Tĩnh đã tăng lên 22 đàn với 156 cá thể, sống chủ yếu tại 2 xã Thạch Hóa và Đồng Hóa. Sự gia tăng quần thể loài Voọc đã cho thấy tính hiệu quả hoạt động của nhóm tuần tra, cộng đồng địa phương cùng chính quyền ở Tuyên Hóa. Để đảm bảo hiệu quả bảo tồn lâu dài, WildAct kêu gọi gây quỹ để hỗ trợ cộng đồng và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn và phục hồi các quần thể linh trưởng và các loài khác trong khu vực.

Để tăng hiệu quả bảo tồn Vọoc Hà Tĩnh, WildAct đang hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương bằng cách cung cấp các công cụ cần thiết cho công tác bảo tồn như giày đi rừng, quần áo bảo hộ, trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ công tác khảo sát và tuần tra rừng. Tuy nhiên, những nỗ lực này hiện nay vẫn chưa đủ. Chúng tôi mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng nhằm giúp người dân tại đây mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững dựa vào rừng, tháo gỡ bẫy, tuần tra rừng thường xuyên, giám sát quần thể Voọc và tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn Voọc tại địa phương. Đây là những công việc mà người dân ở đây làm trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi mong muốn tạo thêm động lực cho họ duy trì các hoạt động bảo tồn này cũng như nhân rộng ra nhiều khu vực khác.


Xem video tổng kết hoạt động tại Tuyên Hóa tại ĐÂY