Hợp tác với cộng đồng người Công giáo (Dự án chim hoang dã)

Giới thiệu

Việt Nam nằm trong điểm nóng đa dạng sinh học Ấn - Miến, và quốc gia này cũng tạo nên phần trung tâm của đường bay Đông Âu - Châu Úc (EAAF). Bốn loài bị đe dọa nghiêm trọng nhất được biết đến là Chim rẽ mỏ thìa (Calidris pygmaea), Cò thìa mặt đen (Platalea minor), Cò trắng Trung Quốc (Egretta eulophotes) và Mòng biển mỏ ngắn (Larus saundersi). Đó là những loài chủ chốt của đường bay EAAF, và chúng đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt.

Theo khảo sát năm 2021, tình trạng săn bắt chim đang xảy ra phổ biến tại Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng phía Bắc Việt Nam. Kết quả khảo sát đã cho thấy lưới sương mù là công cụ săn bắt được sử dụng phổ biến và phần lớn người dân ở đây theo Công giáo. Do đó dự án tập trung và ưu tiên truyền thông và thực hiện các hoạt động bảo vệ chim di cư cùng các giáo xứ và nhà thờ để đạt hiệu quả cao và bền vững.

Đọc thêm báo cáo về săn bắt chim bất hợp pháp tại ĐÂY

Mục tiêu

  • Nâng cao hiểu biết về các loài chim và hoạt động bảo tồn chim hoang dã tại các điểm nóng về săn bắt chim ở tỉnh Ninh Bình;

  • Thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo giáo xứ vào công tác bảo tồn chim hoang dã tại Việt Nam.

Mục đích

  • Trao quyền cho những người đứng đầu tôn giáo tỉnh Ninh Bình tham gia trực tiếp vào hoạt động bảo tồn chim hoang dã;

  • Nâng cao hiểu biết của người dân địa phương về tầm quan trọng của chim hoang dã và hoạt động bảo tồn chúng dựa trên quan điểm tôn giáo và pháp luật Việt Nam về bảo vệ các loài chim hoang dã.

Kết quả mong đợi

  • Các bản tin phát thanh về chim hoang dã và bảo tồn chim hoang dã tiếp cận được ít nhất 20,000 người dân tại Ninh Bình;

  • Ít nhất 8 linh mục tại các giáo xứ cam kết tham gia dự án;

  • Ít nhất 10 chương trình về bảo tồn chim di trú tiếp cận khoảng 500 người dân và thợ săn địa phương.

  • Ít nhất 800 học sinh và phụ huynh tham gia vào chương trình giáo dục của WildAct;

  • Số lượng công cụ săn bắt theo khảo sát năm 2022 giảm 10% so với khảo sát năm 2021.

Xem video tổng kết hoạt động tại Ninh Bình (tháng 1, 2023) tại ĐÂY