Bảo tồn các loài thú lớn ở dãy Trường Sơn

Cơ sở

Nhiều loài thú, trong đó có các loài Cực kỳ nguy cấp như Mang lớn (Muntiacus vuquangensis), Cầy vằn Bắc (Chrotogale owstoni), Thỏ vằn Trường Sơn (Nesolagus timminsi); các loài đang bị đe dọa như Trĩ sao (Rheinardia ocellata) và Gấu chó (Helarctos malayanus) gần đây được ghi nhận tại các khu vực thuộc hệ sinh thái dãy Trường Sơn của Việt Nam, các loài này hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và nạn săn bắtn. Ước tính có hơn 12 triệu bẫy trong các khu bảo tồn ở Lào, Campuchia và Việt Nam, có thể khẳng định đây là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học trong khu vực kể trên. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có các hành động khẩn cấp để giảm áp lực săn bắt tại những khu vực có các loài trên. Trong đó, Vườn quốc gia Chư Yang Sin là 1 trong 3 khu vực duy nhất ghi nhận sự xuất hiện của chúng. Chúng tôi đề xuất dự án nhằm mục đích điều tra áp lực săn bắtn trong khu vực và thành lập một Đội bảo tồn cộng đồng địa phương để tham gia vào các hoạt động bảo tồn. Mục tiêu dài hạn của dự án là đảm bảo các quần thể loài nguy cấp có khả năng tồn tại ổn định trong hệ sinh thái của chúng - Vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Mục tiêu

 • Đánh giá các mối đe dọa để thực hiện các hành động bảo tồn dựa trên các cơ sở có được đối với các loài đặc hữu nguy cấp và đang bị đe dọa của dãy Trường Sơn tại VQG CYS;

 • Thành lập tổ, đội bảo tồn cộng đồng và triển khai các nnhóm bảo tồn cộng đồng địa phương để trau dồi khả năng giám sát dựa vào cộng đồng và mang lại sự gia tăng đáng kể về mức độ và tính hiệu quả của việc tuần tra trong các khu vực được xác định ưu tiên bảo tồn;

 • Giảm nhu cầu tiêu thụ thịt thú rừng trong cộng đồng địa phương.

Các hoạt động dự án

 • Khảo sát cộng đồng;

 • Đánh giá các mối đe dọa cơ bản trên toàn bộ VQG CYS;

 • Tổ chức hội thảo cộng đồng;

 • Thành lập các ban bảo tồn cộng đồng (CCC);

 • Triển khai các Tổ Cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng (CCT);

 • Tạo một chuỗi nhà hàng thân thiện với động vật hoang dã xung quanh VQG CYS;

 • Nâng cao nhận thức đối với những người buôn bán và tiêu dùng thịt thú rừng.

Các thành tích

 • 100km2 diện tích VQG đã được khảo sát;

 • 61 người dân địa phương được khảo sát;

 • Phát hiện và gỡ bỏ 327 bẫy và 14 lán trại trái phép;

 • 03 điểm nóng săn bắn được xác định đòi hỏi nỗ lực tuần tra cao hơn.

Tìm hiểu thêm về các dự án ở đây