Dựng bảng biển tuyên truyền với thông điệp "Bảo vệ đại ngàn Chư Yang Sin"

Posted on 08.07.2023 | Tag: Species and Habitat

Nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động nâng cao nhận người dân địa phương về việc chung tay ngăn chặn những hành vi phá hoại hệ sinh thái trong khu vực VQG Chư Yang Sin, Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã WildAct Việt Nam đã phối hợp cùng BQL VQG Chư Yang Sin triển khai dựng bảng biển tuyên truyền với thông điệp “Chung tay bảo vệ Đại ngàn Chư Yang Sin".

Bảng biển được đặt tại nên có mất độ phương tiện giao thông cao

Nội dung bảng biển xoay quanh những hành động nên và không nên làm đối với rừng, để từ đó người dân địa phương sinh sống quanh khu vực VQG có nhận thức tốt hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, để phát huy tối đa hiệu quả của bảng biển, chúng tôi đã khảo sát địa bàn và lựa chọn đặt biển tại khu vực có mật độ giao thương cao và đông người sinh sống. WildAct tin rằng đây là một trong những bước quan trọng để nâng cao nhận thức của người dân, tiến tới thúc đẩy cộng đồng địa phương hành động vì môi trường thiên nhiên Việt Nam.

Bảng biển được đặt tại nên có mất độ phương tiện giao thông cao

Hoạt động xây dựng bảng biển nằm trong chuỗi dự án thực hiện cùng VQG Chư Yang Sin với sự tài trợ của IUCN (International Union for Conservation of Nature). Trong thời gian tới, WildAct và BQL VQG Chư Yang Sin sẽ tiếp tục cùng nhau triển khai và phát triển các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của rừng già Chư Yang Sin, qua đó bảo vệ và gìn giữ hệ sinh thái thiên nhiên nơi đây.

Hãy cùng WildAct, VQG Chư Yang Sin, và cộng đồng đồng bào dân tộc H’Mông chung tay hành động vì động vật hoang dã tại VQG Chư Yang Sin.

https://www.wildact-vn.org/vi/support-us/donate/