Khoá học Phúc Lợi Động Vật Hoang Dã bị nuôi nhốt

Posted on 04.07.2023 | Tag: School and Community, Capacity and Governance

Khoá học Phúc Lợi Động Vật Hoang Dã bị nuôi nhốt của chúng tôi có mục đích nhằm nâng cao nhận thức của học viên về vấn đề phúc lợi của ĐVHD. Trong năm 2021, khoá học bao gồm: 1) 2 tuần học lý thuyết, 2) 3 ngày thực tế và 3) ít nhất 2 tuần làm thực tập ở một đơn vị bảo tồn để học viên được tìm hiểu môi trường làm việc trong ngành.

Từ ngày 12 đến 23 tháng 7, học phần lý thuyết đã được diễn ra online thông qua nền tảng Zoom, do dịch Covid19 nên khoá học không thể được tổ chức offline. Học viên được tìm hiểu về những tiêu chuẩn đạo đức là nền tảng của khái niệm phúc lợi động vật, trước khi được học về những vấn đề sâu hơn, như cách tiếp cận với ĐVHD bị tịch thu từ những vụ buôn bán trái phép, vận chuyển ĐVHD, cách cho ăn, môi trường sống, làm giàu và tái thả. Học viên được khuyến khích và thử thách để đưa ra những suy nghĩ, sáng kiến mới dựa trên những câu chuyện thực tế.

Từ ngày 9 - 11 tháng 12, 21 học viên tham dự học phần thực hành. 10 học viên không thể tham gia do tình hình Covid19 diễn biến phức tạp. Học viên dành một buổi sáng tham quan, ghi chép và lưu lại số liệu về tập tính động vật bị nuôi nhốt ở sở thú, cũng như tình hình chuồng trại. Sau đó, học viên di chuyển đến Vườn Quốc Gia Cúc Phương và đến thăm bốn trung tâm cứu hộ ĐVHD từ các vụ buôn bán trái phép. Mục đích của chuyến đi là để: 1) nâng cao nhận thức và kiến thức; 2) tìm hiểu về các phương pháp duy trì tập tính hoang dã của ĐV trước khi đưa chúng về tự nhiên; 3) nghiên cứu về khả năng nuôi sinh sản những loài đang bị nguy cấp. Bốn trung tâm cứu trợ ở VQG Cúc Phương được kể đến là:

(EPRC): Cứu hộ linh trưởng bị nguy cấp.

Turtle Conservation Center: Trung tâm cứu hộ và bảo tồn rùa Châu Á

The Carnivore and Pangolin Conservation Program: Trung tâm cứu hộ tê tê và thú ăn thịt nhỏ Save Vietnam’s Wildlife

Center for Rescue, Conservation and Development of Creatures: Trung tâm cứu hộ chim và động vật của VQG Cúc Phương.

Tổng cộng 31 học viên hoàn thành khoá thực tập tại các tổ chức bảo tồn. Các dự án được phát triển dựa vào thông tin học viên được học, nhu cầu tuyển dụng của các tổ chức và những vấn đề nóng hổi cần được giải quyết. Cụ thể:

 • Animals Asia Foundation: 7 học viên

 • Asian Turtle Program: 3 học viên

 • Cat Tien National Park: 1 học viên

 • CHANGE: 1 học viên

 • Cu Chi Wildlife Rescue Center: 1 học viên

 • Endangered Primate Rescue Center: 1 học viên

 • Four Paws: 6 học viên

 • Free The Bears: 2 học viên

 • GreenViet: 2 học viên

 • Safari Phu Quoc: 1 học viên

 • Save Vietnam’s Wildlife: 3 học viên

 • The University of Vinh: 1 học viên

WildAct: 4 học viên

Hiện tại, 15 trong tổng số 31 học viên hoàn thành khoá học đã và đang làm việc trong ngành bảo tồn, tại các tổ chức bảo tồn quốc tế và Việt nam, cũng như tại các đơn vị, cơ quan nhà nước. Hãy cùng xem các bạn học viên nói gì về khoá học nhé!

Khoá học là một hoạt động của chương trình Xây Dựng Năng Lực địa phương. Để biết thêm về khoá học hay về chương trình, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@wildact-vn.org

This course is a part of our National Capacity Building Program. To learn more about the program, please contact us at: info@wildact-vn.org