[WildAct x Endangered team] ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên

Posted on 08.07.2023 | Tag: Partnership and Development

XR: Endangred Species Vietnam là triển lãm công nghệ thực tế mở rộng do đơn vị ENDANGERED tổ chức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn động vật quý hiếm và giữ gìn sự đa dạng sinh học Việt Nam. Tại triển lãm, các nghệ sĩ đã sử dụng công nghệ AR để mô phỏng lại sinh cảnh sống của một số loài động vật nguy cấp nằm trong sách đỏ. Từ đó truyền tải thông điệp vê tôn vinh sự đa dạng sinh học của thiên nhiên Việt Nam, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng nhau hướng đến một thế giới nơi con người sống hài hòa với môi trường tự nhiên.

WildAct là môt trong những đối tác quan trọng của dự

Là một trong các đối tác đồng hành cùng triển lãm Endangered Species Vietnam, WildAct vinh dự khi có thể cùng với ENDANGERED Team nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt tại khu vực Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Việc kết nối giữa bảo tồn thiên nhiên với các nghệ sĩ và công nghệ hiện đại thực sự là một ý tưởng sáng tạo độc đáo và thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Cũng thông qua buổi triển lãm này, WildAct đã nhận được số tiền 10.757.090 VND do Endangered Team trích 81% từ lợi nhuận của sự kiện để đóng góp cho các hoạt động giáo dục được triển khai tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin do WildAct thực hiện. Sự ủng hộ của ENDANGERED Team thực sự là động lực để đội ngũ WildAct nỗ lực thực hiện sứ mệnh bảo vệ động vật hoang dã và hệ sinh thái tại Việt Nam.

Cùng chúng hành động thông qua các chương trình về loài và sinh cảnh tại đây: