Chương trình giáo dục bảo tồn tại thành phố

Mục tiêu

  • Nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng về bảo tồn ĐVHD thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, triển lãm và các cuộc thi;

  • Khuyến khích học sinh và cộng đồng tham gia vào công tác bảo tồn và hiểu các thông điệp của chương trình.

Giới thiệu

Hiện nay, người dân, trong đó có trẻ em sống ở các khu vực đô thị ở Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin từ internet, sách báo và nhiều nguồn khác. Tuy nhiên, các thông tin, hình ảnh, video độc hại đi ngược lại với giá trị bảo tồn xuất hiện trên mạng xã hội vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

Chúng tôi mong muốn cung cấp các kiến thức và kĩ năng về bảo vệ ĐVHD, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào công tác bảo tồn các loài ĐVHD. Từ đó, tạo cơ hội kết nối thế hệ trẻ Việt Nam với thiên nhiên, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào của họ với các loài ĐVHD. 

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát triển các chương trình khác nhau cho học sinh và người dân ở thành phố.


Hoạt động

  • Kết nối với các trường học và khu dân cư và tổ chức các hoạt động liên quan đến bảo tồn;

  • Xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục tại trường học và trên các nền tảng trực tuyến cho học sinh và cộng đồng

Thành tựu nổi bật

  • Phối hợp với 12 trường học và khu dân cư thực hiện các hoạt động giáo dục và tuyên truyền;

  • Tiếp cận và nâng cao nhận thức cho gần 5,000 học sinh và người dân ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, triển lãm và sự kiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.